בירות – קירין איצ'יבן חבית (330 מ"ל)

טגיות:

חזרה לתפריט

Open