מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

1. איזובר בתי קפה ישראל 15 בע"מ ("החברה") הינה המפעילה של אתר האינטרנט www.soho-rest.co.il של מסעדת הסוהו SOHO SUSHI & BAR (להלן: "אתר האינטרנט" ו/או "המסעדה" בהתאמה) באמצעותה ניתן לבצע הזמנה של מקום במסעדה, הזמנות של משלוחים וכן לצפות בתפריט.
2. יצירת קשר: כתובת החברה: רחוב בקר 15 א.ת. ראשון לציון. טלפון 03-9658395 דוא"ל: sohorest@gmail.com.
3. אתר האינטרנט שומר את הפרטים שמילא המשתמש בעת ביצוע ההזמנה הכוללים את הכתובת למשלוח, מספר טלפון, שם + משפחה, כתובת דוא"ל וכן את פרטי ההזמנות הקודמות שביצע המשתמש וזאת על מנת לייעל את השימוש ולהקל על המשתמש במילוי פרטיו בעת שימוש עתידי, כך שפרטיו ופרטי ההזמנות הקודמות שביצע, יופיעו עם כל כניסה חדשה לאתר האינטרנט (להלן: "פרטי המשתמש").
4. הינך מצהיר בזאת כי פרטי המשתמש אשר נמסרים לחברה במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.
5. אתר האינטרנט מסונכרן עם האפליקציה של המסעדה (להלן: "האפליקציה"). לכן ישנה אפשרות שאתר האינטרנט יזהה את פרטי המשתמש אשר מולאו בעבר על ידי המשתמש באפליקציה ויציב אותם באופן אוטומאטי.
6. לכל משתמש נתונה האפשרות לעיין ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או למחוק את פרטי המשתמש באיזור האישי, אך אין אפשרות למחוק את ההזמנות הקודמות שביצע המשתמש. במידה והמשתמש מחק את פרטי המשתמש, החברה לא תעשה כל שימוש בנתונים של ההזמנות הקודמות.
7. אתר האינטרנט מזהה את המשתמש לפי סיסמא ו/או קוד שניתן לו, אך עם זאת ישנה אפשרות לכל משתמש שלא להזדהות עם הסיסמא ו/או הקוד שקיבל ולבצע הזמנה באופן אנונימי בהתאם לפרטי כתובת למשלוח שיוזנו ואז ההזמנה לא מקושרת למשתמש.
8. לכל משתמש יש אפשרות לשחזר את הסיסמא במקרה שאבדה לו ו/או במקרה שאינו זוכר אותה וכן יש אפשרות להחליף את הסיסמא.
9. החברה שומרת את פרטי המשתמש על גבי שרתים שמנוהלים על ידי חברת GNS והחברה המחזיקה את השרתים הינה חברת WEB3D. החברות הנ"ל שומרות על המידע בסודיות ובסביבה מאובטחת מפני גישה ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים ו/או לצדדים שלישיים.
10. אתר האינטרנט מקושר למערכת הזמנת מקום במסעדה Klick a table באמצעותה יכול המשתמש להזמין מקומות במסעדה.
11. החברה מעוניינת לשלוח למשתמש מידי פעם פרסומות והודעות שיווק מגוונות לרבות על מבצעים, הנחות, ואירועים מתוכננים. מילוי פרטי המשתמש, כמוהם כהסכמה מודעת בכתב של המשתמש לקבל מאת החברה דברי פרסומת לטלפון הנייד ו/או לדוא"ל בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008 ובכל עת המשתמש יוכל לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתם.
12. החברה רשאית להשתמש בפרטי המשתמש לצורך שיפור השירותים באתר האינטרנט ו/או לצורך יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך ו/או לשם בירור פרטים בקשר להזמנת משלוח, הזמנת מקום ועניינים אחרים הקשורים במשתמש.
13. החברה תהא רשאית למסור לצדדים שלישיים כגון יצרנים, מפרסמים ועוד, מידע סטטיסטי ו/או נתונים אודות רכישות של מוצרים שנעשו באמצעות אתר האינטרנט, אך מבלי לקשר אותן למשתמשים ו/או לפרטי המשתמש.
14. מסירת מידע ו/או פרטי המשתמש לצדדים שלישיים תעשה גם במקרים הבאים: מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין החברה; אם המשתמש ו/או גורם כלשהו יבצע פעולות שבניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש ו/או המידע אודותיו לצד שלישי. אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילותה וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תחליף שרתים ו/או חברה הנותנות שירותי אחזקה לשרתים.
15. סליקת כרטיסי האשראי של משתמשים דרך אתר האינטרנט מתבצעת באמצעות ספק הסליקה והחברה אינה שומרת את פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידי המשתמש בשרתיה.
16. אתר האינטרנט מפעיל Cookies כדי לזהות את המשתמש ואת תצורת ההזמנות הקודמות שלו וכן נעשה שימוש בניהול תגיות Google Tag Manager.
17. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש באתר האינטרנט מפעם לפעם בהתאם לצרכיה ו/או בהתאם לכל דין.
18. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות שירותים ותכנים קיימים באתר האינטרנט.
19. החברה ו/או המסעדה לא תהא אחראית למקרה של תקלה באתר האינטרנט אשר מנעה את השימוש בו ו/או לא אפשרה את השירות שהמשתמש ביקש לקבל. בשום מקרה המשתמש לא יהיה זכאי לקבל פיצוי כלשהו מאת החברה ו/או המסעדה בגין תקלה כאמור.

Open