ביום הבחירות, 2.3.2020 יום ב', לא יהיו עסקיות במסעדה

Open