קוקטיילים – מוחיטו

רום, מונין מוחיטו, נענע, לימונים כתושים, סוכר חום, סאוור וסודה.

טגיות:

חזרה לתפריט